Activități/ Proiecte

Formarea cadrelor didactice

Proiecte Erasmus +

  • ICT4RoCc
  • AE – TIC

Formarea cadrelor didactice

În perioada iunie 2015 – iulie 2016, Asociaţia Alternative Educaţionale a organizat şi implementat, la solicitarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea, activităţile de formare continuă a cadrelor didactice şi altor specialități implicați în educaţie în vederea facilitării reinserţiei sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi din judeţul Vrancea.

Activităţile de formare au fost organizate în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul programului RO10 – CORAI „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” operat de F.R.D.S.

Programul de formare a cuprins 40 de ore susținute inclusiv de formatori internaționali, reprezentanți ai InterCultural Iceland (partener în cadrul proiectului menționat); au fost organizate 31 de grupe de formare, cu aproape 800 de beneficiari:

–  700 de cadre didactice

– 21 de consilieri şcolari

– 27 de asistenţi sociali

– 28 personal didactic auxiliar şi nedidactic.

www.crescinvrancea.ro

ICT4RoCc

În perioada 01.09.2014 – 31.08.2016, Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a fost partener în cadrul proiectului Erasmus + KA2 „Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling” (2014-1-RO01-KA201-002944), alături de instituţii din România – C.J.R.A.E. Vrancea (coordonatorul parteneriatului) şi Consiliul Judeţean Vrancea, din Cipru (European Association of Career Guidance şi con2go Ltd.) şi din Letonia (Education Innovations Transfer Centre).

Proiectul a avut ca obiectiv principal elaborarea unei platforme online de consiliere în carieră pentru elevii din spaţiile educaţionale vizate şi pentru tinerii neînregistraţi în sistemul de educaţie, precum şi a resurselor digitale necesare pentru organizarea şi implementarea unor activităţi de consiliere în carieră. Resursele dezvoltate prin proiect au avut la bază o analiză a nevoilor specifice ale elevilor din cele trei spaţii educaţionale vizate (România, Cipru, Letonia) şi pot fi utilizate atât de către cadrele didactice, în special profesorii diriginţi, cât şi de către elevi / tineri în cadrul unui demers de planificare individuală a carierei şi traseului profesional.

Specialiștii A.A.E. Vrancea au fost implicaţi direct în toate activităţile proiectului: dezvoltarea produselor intelectuale ale proiectului, activităţile de formare a personalului implicat în proiect prin mobilităţi internaţionale, activităţile de multiplicare şi diseminare a rezultatelor, managementul proiectului şi raportare.

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a organizat şi desfășurat 2 programe de formare continuă a cadrelor didactice în cadrul proiectului ICT4RoCc pentru dezvoltarea competenţelor de utilizare a resurselor dezvoltate prin proiect în cadrul activităţilor de consiliere în carieră organizate de profesorii diriginţi.

A.A.E. a organizat, în 04.03.2016, Seminarul Internațional  Instrumente europene de consiliere în carieră, eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului ICT4RoCc la care au participat specialişti în domeniu din România, Republica Moldova, Cipru, Letonia.

www.ict4rocc.ro

 

  • AE – TIC

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a implementat în perioada 01.06.2015 – 31.05.2017, în calitate de beneficiar, proiectul Erasmus + KA1 „Alternative Educaţionale prin utilizarea TIC” (2015-1-RO01-KA104-014389).

Proiectul a avut ca principal obiectiv dezvoltarea competenţelor de utilizare a noilor tehnologii în educaţie a personalului şi colaboratorilor A.A.E., prin participarea la activităţi individuale de mobilitate internaţională / cursuri de formare aprobate de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus +.

Formatorii A.A.E. au participat la 2 sesiuni de formare internaţionale dedicate utilizării noilor tehnologii în educația adulților:

– „More likes in education”, furnizor iDevelop Teacher Traning, sesiunea 12-16.12.2016, Sevilla, Spania (4 participanți);

„Technology Enhanced Learning”, furnizor ETI Malta, sesiunea 08-19.08.2016, St. Julians, Malta (4 participanți).

 Mai multe informatii despre acest curs găsiți în articolul:  Formare profesională prin programul ERASMUS+

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale formatorilor A.A.E. a condus la creşterea calității activităţilor de formare organizate, prin integrarea noilor competenţe în organizarea şi implementarea activităţilor. În același timp, prin intermediul activităţilor de diseminare şi multiplicare a rezultatelor, formatori şi cadre didactice din județul Vrancea au avut acces la inovațiile în domeniul integrării resurselor digitale în educaţie şi formare.