Consultanță educațională

Asociația Alternative Educaţionale Vrancea furnizează consultanță pentru cadrele didactice şi personalul de conducere din unitățile şcolare, în special în ceea ce priveşte managementul proiectelor educaţionale, integrarea noilor tehnologii şi resurselor digitale în activităţile educaţionale, organizarea, implementarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare. A.A.E. Vrancea asigură consultanță pentru unitățile şcolare din județul Vrancea în demersurile de redactare a cererilor de finanțare pentru proiecte educaţionale, în special în ceea ce priveşte accesarea fondurilor nerambursabile prin programul Erasmus +.