Formarea cadrelor didactice

Asociația Alternative Educaţionale Vrancea organizează şi desfășoară cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din județul Vrancea, susținute de formatori cu experiență şi expertiză în acreditarea, implementarea şi evaluarea programelor de formare. Tematica de formare este concentrată în special pe aspecte psiho-educaţionale şi psiho-sociale asociate educației şcolare, promovarea incluziunii şcolare şi sociale, management educaţional, managementul proiectelor educaţionale, consiliere în carieră.