Știri

31.05.2017 – A.A.E. a finalizat proiectul „Alternative Educaţionale prin utilizarea TIC”

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a finalizat implementarea proiectului Erasmus + KA1 „Alternative Educaţionale prin utilizarea TIC” (2015-1-RO01-KA104-014389).

Prin intermediul acestui proiect au fost finanțate de Comisia Europeană 8 mobilităţi individuale de formare a personalului implicat în educaţia adulţilor: 4 participanţi la cursul „More likes in education”, furnizor iDevelop Teacher Traning, sesiunea 12-16.12.2016, Sevilla, Spania şi 4 participanţi la cursul „Technology Enhanced Learning”, furnizor ETI Malta, sesiunea 08-19.08.2016, St. Julians, Malta.

În perioada de implementare a proiectului au fost organizate şi evenimente de diseminare şi multiplicare a rezultatelor, inclusiv cursuri de formare adresate cadrelor didactice din județul Vrancea pentru dezvoltarea competenţelor de integrarea a noilor tehnologii în demersurile educaţionale.

06.02.2017 – A.A.E. a realizat analiza de impact a proiectului CRESC în Vrancea

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a finalizat analiza de impact a proiectului „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul programului RO10 – CORAI.

Cercetarea a presupus evaluarea activităţilor educaţionale desfăşurate în cadrul proiectului menționat din perspectiva eficienței şi rezultatelor obținute, pe baza unei metodologii aprobate de partenerii din cadrul proiectului, rezultatele analizei reprezentând un feed-back extern cu privire la rezultatele obținute în județul Vrancea  în ceea ce priveşte facilitarea reinserţiei psiho-educaţionale a copiilor remigraţi la finalul a aproape 2 ani de proiect.

19.12.2016 – Formatorii A.A.E. la cursul internaţional „More likes in education”

În perioada 12-16 decembrie 2016, 4 formatori ai Asociației Alternative Educaţionale Vrancea au participat la programul internațional de formare „More likes in education”, curs organizat de iDevelop Teacher Traning la Sevilla, Spania. Programul de formare este dedicat dezvoltării competenţelor de integrare a resurselor digitale şi noilor tehnologii în educaţie şi formarea continuă a adulţilor.

Participarea la acest curs internaţional a fost finanţată prin proiectul „Alternative Educaţionale prin utilizarea TIC” (2015-1-RO01-KA104-014389), beneficiar Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea.

30.09.2016 – 800 de specialiști din educaţie formaţi pentru facilitarea reinserţiei psiho-educaţionale a copiilor remigraţi

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a finalizat activităţile de formare ale cadrelor didactice şi altor specialiști din educaţie organizate în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul programului RO10 – CORAI.

Programul de formare internaţională a fost desfăşurat în colaborare cu formatori din cadrul Intercultural Iceland (Gudrun Pettursdottir şi Cherry Hopton), valoridifând expertiza internaţională atât în organizarea formării şi metodologia de formare, cât şi în integrarea migranților şi remigranţilor în activităţile educaţionale.

Programul de formare a permis dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 700 de cadre didactice, 21 de consilieri şcolari, 27 de asistenţi sociali şi 28 reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

25.08.2016 – Formatorii A.A.E. la cursul internaţional „Technology Enhanced Learning”

În perioada 08-19 august 2016, 4 formatori ai Asociației Alternative Educaţionale Vrancea au participat la programul internațional de formare „Technology Enhanced Learning”, curs organizat de ETI Malta la St. Julians, Malta. Programul de formare este dedicat dezvoltării competenţelor de integrare a resurselor digitale şi noilor tehnologii în educaţie şi formarea continuă a adulţilor.

Participarea la acest curs internaţional a fost finanţată prin proiectul „Alternative Educaţionale prin utilizarea TIC” (2015-1-RO01-KA104-014389), beneficiar Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea.

17.08.2016 – Formarea cadrelor didactice în domeniul consilierii în carieră

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a desfășurat două programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul consilierii în carieră a elevilor.

Activităţile de formare continuă au fost organizate ca evenimente de multiplicare a rezultatelor proiectului Erasmus + KA2 „Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling” (2014-1-RO01-KA201-002944), proiect coordonat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea.

Participanţii la programul de formare continuă – cadre didactice din judeţul Vrancea – au fost informați cu privire la resursele digitale pentru consilierea în carieră dezvoltate prin proiectul menţionat şi au exersat integrarea acestor resurse în cadrul activităţilor concrete de consiliere în carieră a elevilor.

20.05.2016 – Cursuri de formare pentru facilitarea reinserţiei psiho-educaţionale a copiilor remigraţi

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea va desfăşura 5 activităţi suplimentare de formare (4 pentru cadrele didactice, 1 pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic) pentru facilitarea reinserţiei psiho-educaţionale a copiilor remigraţi în cadrul proiectului  „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul programului RO10 – CORAI.

Din echipa de formatori pentru acest curs vor face parte şi 2 formatori internaționali, reprezentanți ai InterCultural Iceland, partener în cadrul proiectului menționat.

01.03.2016 – Seminar internațional dedicat consilierii în carieră a elevilor

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea organizează în data de 04.03.2016, la Colegiul Național Unirea Focşani, Seminarul Internațional „Instrumente europene de consiliere în carieră”.

Activitatea este organizată pentru diseminarea şi multiplicarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului Erasmus + KA2 „Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling” (2014-1-RO01-KA201-002944), proiect coordonat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea.

 

30.10.2015 – A.A.E. – beneficiar al unui proiect Erasmus + KA2

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea începe implementarea proiectului Erasmus + KA1 „Alternative Educaţionale prin utilizarea TIC” (2015-1-RO01-KA104-014389).

Proiectul vizează dezvoltarea competenţelor profesionale ale formatorilor A.A.E. prin participarea la activităţi de formare internaţională, principalele competenţe vizate fiind cele de integrare a resurselor digitale şi noilor tehnologii în educaţie şi formarea adulților.

20.06.2015 – reprezentanţi A.A.E. la curs de consiliere în carieră în Letonia

În perioada 12-18.06.2015, 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Alternative Educaţionale Vrancea au participat la programul internaţional de formare „Innovative tools for career counseling in Latvia”, organizat de Education Innovations Transfer Centre la Jelgava, Letonia.

Cursul a fost desfăşurat ca eveniment comun de formare a personalului instituţiilor partenere în cadrul proiectului Erasmus + KA2 „Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling” (2014-1-RO01-KA201-002944), proiect coordonat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea.

15.06.2015 – Cursuri de formare pentru facilitarea reinserţiei psiho-educaţionale a copiilor remigraţi

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea a fost selectată de C.J.R.A.E. Vrancea pentru organizarea şi implementarea programului de formare a cadrelor didactice şi altor specialişti din educaţie pentru facilitarea reinserţiei psiho-educaţionale a copiilor remigraţi în cadrul proiectului  „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi în Vrancea – educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul programului RO10 – CORAI.

A.A.E. va desfăşura, în perioada iunie 2015 – martie 2016, minim 20 de sesiuni de formare pentru cadrele didactice şi 2 sesiuni de formare a altor specialişti (consilieri şcolari, mediatori şcolari sau asistenţi sociali). Din echipa de formatori pentru acest curs vor face parte şi 2 formatori internaţionali, reprezentanţi ai InterCultural Iceland.

03.06.2015 – reprezentanţi A.A.E. la curs de consiliere în carieră în Cipru

În perioada 26.05- 01.06.2015, 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Alternative Educaţionale Vrancea au participat la programul internaţional de formare „Innovative tools for career counseling in Cyprus”, organizat de European Association of Career Guidance la Protaras, Cipru.

Cursul a fost desfăşurat ca eveniment comun de formare a personalului instituţiilor partenere în cadrul proiectului Erasmus + KA2 „Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling” (2014-1-RO01-KA201-002944), proiect coordonat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea.

01.09.2014 – A.A.E. – partener în cadrul unui proiect Erasmus + KA2

Asociaţia Alternative Educaţionale Vrancea face parte din parteneriatul internațional care va asigura implementarea proiectului Erasmus + KA2 „Information and Communication Technology for Romanian Career Counseling” (2014-1-RO01-KA201-002944), proiect coordonat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea.

Proiectul are ca obiectiv principal elaborarea unei platforme online de consiliere în carieră pentru elevii din spaţiile educaţionale vizate şi pentru tinerii care nu sunt integrați în sistemul formal de educaţie, precum şi a resurselor digitale necesare pentru organizarea şi implementarea unor activităţi de consiliere în carieră.